Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 1
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 2
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 3
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 4
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 5
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 6
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 7
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 8
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 9
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 10
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 11
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 12
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 13
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 14
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 15
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 16
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 17
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 18
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 19
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 20
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 21
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 22
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 23
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 24
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 25
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 26
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 27
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 28
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 29
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 30
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 31
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 32
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 33
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 34
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 35
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 36
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 37
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 1
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 2
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 3
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 4
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 5
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 6
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 7
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 8
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 9
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 10
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 11
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 12
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 13
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 14
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 15
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 16
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 17
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 18
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 19
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 20
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 21
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 22
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 23
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 24
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 25
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 26
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 27
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 28
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 29
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 30
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 31
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 32
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 33
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 34
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 35
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 36
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03 37
Hot

Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương 1 Ngày - MQN03

(62 đánh giá)

885.000 ₫ 950.000 ₫

(Áp dụng cho đoàn từ 10 người trở lên)

Mã tour:   MQN03
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khời hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng quý khách đến với tour khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn:

- Lặn ngắm san hô, check – in cây cầu gỗ độc đáo tại Hòn Khô

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió– nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Chụp hình siêu đẹp và tắm biển tại KDN Trung Lương

Xem thêm về Công Ty Du Lich My Quy Nhơn...

 

Lịch trình
1 ngày |

trải nghiệm thiên đường biển

( thưởng thức bữa trưa hải sản)

7h30 - 8h00: Xe và HDV của My Quy Nhơn đưa đoàn khởi hành.

Dành 1 ngày khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn. Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu đã từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Điểm dừng chân tiếp theo -  Đồi cát Phương Mai

Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp. Tại đây du khách có thể tham gia trò chơi trượt cát giải stres sau những ngày làm việc căng thẳng.

height=533

(Đồi cát Phương Mai - địa điểm sống ảo không thể thiếu của du khách My Quy Nhơn)

8h30: Xe đưa Quý khách đến làng chài Nhơn Hải chuẩn bị khám phá đảo Kỳ Co và Hòn Khô.

Cano đưa quý khách đến đảo Kỳ co, Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Ở đây du khách có thể tiếp tục các hoạt động trên biển và tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất chỉ với Kỳ co. Tại đây du khách thỏa sức tắm biển và tham gia các trò chơi nếu có nhu cầu, cùng dạo bước trên cây cầu tình yêu đầy thơ mộng và huyền thoại chỉ có tại Kỳ Co 

Xem thêm danh sách các trò chơi và giá các trò chơi tại Kỳ Co...

height=533

(Du khách trên biển Kỳ Co)

Du khách được tham gia xem Xiếc Hải Cẩu tại Kỳ Co

height=53410h00: Cano đưa đoàn trở về Hòn Khô, tiêp tục khám phá hòn đảo đang làm điêu đứng biết bao giới trẻ.

Hòn Khô, thiên đường biển đảo du lịch Hòn Khô Quy Nhơn nổi tiếng với biển xanh, cát trắng với cây cầu hướng biển độc đáo sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách. Sau khi chụp ảnh sống ảo, bạn hãy hòa mình vào làn nước xanh trong của biển Hòn Khô để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi tuyệt vời nhất.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn thả sức vui chơi tại Hòn Khô)

10h30: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô.

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí).

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc)

height=533

(Du khách chơi trò chơi phao chuối tại Hòn Khô)​​​

11h30: Cano chở cả đoàn quay về nhà hàng nghỉ ngơi và dùng bữa trưa.

Cả đoàn tắm nước ngọt và thay quần áo để chuẩn bị dùng bữa trưa. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ chờ cả đoàn ngồi vào bàn là sẽ được thưởng thức.

Menu hải sản tươi sống:

height=992

(Có thể thay đổi thực đơn tùy theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió.

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.

"Tuyệt tác của tạo hóa", "thiên đường trên mặt đất" là những mỹ từ mà rất nhiều người đã dành để gọi Eo Gió và giới trẻ ví nơi đây như JeJu phiên bản Quy Nhơn.

Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn check in tại eo gió)

16h00: Đoàn sẽ di chuyển đến Khu dã ngoại (KDN) Trung Lương.

Điểm mới mẻ nhất của KDN Trung Lương chính là nơi vui chơi, dã ngoại những mái lều xanh đỏ nhấp nhô, hay những hàng ghế nghỉ đủ màu với tầm mắt hướng ngay về phía biển. Nắng vàng, cỏ xanh, xung quanh là những tảng đá vôi lớn và thứ không khí trong lành thổi về từ vùng đất vốn đã ít bon chen, hối hả đảm bảo sẽ khiến bạn chỉ muốn dừng chân tại đây thật lâu.

height=533

(Du khách tại KDN Trung Lương)

Đoàn chiêm ngưỡng Tượng Phật Thích Ca Mầu Ni phật tại chùa Ông Núi

height=53317h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn.

Sau một ngày khám phá 2 hòn đảo đang làm giới trẻ điên đảo vì hot, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc điện thoại full bộ nhớ vì ảnh đẹp sống ảo và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Đăng ký thêm tour Phú Yên 1 Ngày Tại đây...

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Cano cao tốc đưa đón qua đảo

- Bữa ăn trưa hải sản tại nhà hàng trong làng chài Nhơn Lý

- Vé xem xiếc Hải Cẩu

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ Co)

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Lặn ngắm san hô

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

heartQuà tặng hấp dẫn:

- Tặng nón lát đi biển thương hiệu MyQuyNhon

- Tặng trò chơi trượt cát tại đồi cát phương mai

- Tặng ngay gối ôm cổ/ Bình đựng nước khi tham gia thêm tour Phú Yên 1 Ngày

Giá tour không bao gồm:

- Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình

- Chỗ lưu trú cho khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm

- Thuế VAT.

Lưu ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Quy định thanh toán và hủy tour:

Quy định thanh toán:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

Quy định hủy tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng.

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 62 bình luận và đánh giá)

hiếu

45

hdv rất dễ thương, món ăn ngon, hành trình đồng hành cùng cty và hdv rất vui .

Trả lời.

phạm trang

45

công ty rất nhiệt tình chu đáo từng chi tiết khi đi tour tại công ty rất là yên tâm

Trả lời.

Bích Ngọc

45

Chuyến đi này thật ý nghĩa cho đoàn mình,tour này nhiều chỗ chụp ảnh sống ảo rất đẹp luôn, mình rất hài lòng về tour này, cảm ơn công ty nhiều,...

Trả lời.

Linh Chi

45

Mùa này đi biển quá hợp lí, tắm biển mát mẻ, đồ ăn lại rất ngon. Cảm ơn my quy nhơn vì chuyến đi rất vui, hẹn gặp lai

Trả lời.

Lưu Thu Uyên

45

Chuyến du lịch tại Quy Nhơn của tôi rất tuyệt vời! Bãi biển đẹp, hoạt động thú vị đồ ăn ngon, hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình. Tôi rất hài lòng và hy vọng sẽ quay lại Quy Nhơn lần nữa!

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.04894 sec| 2594.586 kb