Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 1
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 2
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 3
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 4
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 5
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 6
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 7
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 8
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 9
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 10
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 11
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 12
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 13
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 14
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 15
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 16
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 17
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 18
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 19
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 20
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 21
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 22
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 23
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 24
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 25
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 26
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 27
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 28
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 29
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 30
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 31
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 32
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 33
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 34
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 1
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 2
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 3
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 4
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 5
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 6
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 7
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 8
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 9
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 10
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 11
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 12
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 13
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 14
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 15
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 16
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 17
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 18
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 19
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 20
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 21
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 22
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 23
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 24
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 25
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 26
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 27
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 28
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 29
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 30
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 31
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 32
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 33
Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01 34
Hot

Tour Kỳ Co - Eo Gió - KDL Trung Lương - Linh Phong Tự 1 Ngày - MQN01

(65 đánh giá)

825.000 ₫ 890.000 ₫

(Áp dụng cho đoàn từ 10 người trở lên)

Mã tour:   MQN01
Thời gian:   1 ngày
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng quý khách đến với tour khám phá chuỗi những điểm đẹp nhất Quy Nhơn:

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tham quan Tịnh xá Ngọc Hòa - nơi có tượng Phật đôi cao nhất Việt Nam

- Tắm biển tại Trung Lương và Chụp hình với những view biển cực đẹp

- Viếng thăm Chùa ông Núi - Ngôi chùa có bức tượng Phật ngồi cao nhất Việt Nam

- Đặc biệt trượt suất trượt cát siêu vui tại Đồi cát Phương Mai

Xem thêm hình ảnh về Công Ty Du Lịch My Quy Nhơn...

Lịch trình
1 ngày |

Kỳ co - eo gió - trung lương

 (thưởng thức bữa trưa hải sản)

7h30-8h00: Xe và HDV của My Quy Nhơn cùng đoàn bắt đầu hành trình cho một ngày khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn.

Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu đã từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

8h30: Check in và chơi trò chơi trượt cát tại Đồi cát Phương Mai.

Đồi cát Phương Mai được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp. Du khách sẽ được trải nghiệm trò chơi Trượt cát siêu vui trên Đồi Cát Phương Mai mà chỉ có ở My Quy Nhơn.

height=533                                                                               (Đồi cát Phương Mai và Cầu Thị Nại)

9h00: Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã đảo Nhơn Lý để bắt đầu lên Cano tới Kỳ Co

Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Nước biển ở đây trong veo, có thể nhìn tận đáy, vào những ngày có nắng nước biển có màu xanh ngọc bích. Cây cầu tình yêu ở nơi đây sẽ là nơi gắn kết tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình với những kỉ niệm được phó nháy My Quy Nhơn ghi lại. Quý khách có thể tha hồ tắm biển, nghịch sóng hoặc chơi trò chơi trên biển. Tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất chỉ với Kỳ co. 
height=533

(Khách hàng check in tại Bãi biển Kỳ Co ngày nắng đẹp)

9h45: Đoàn tham gia xem show diễn xiếc Hải Cẩu - chỉ có tại Kỳ Co 

height=53410h45: Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô.

height=533

(Du khách tắm biển và lặn ngắm san hô)

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí).

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc).

Xem thêm Bảng giá tham khảo các trò chơi tại bãi biển Kỳ Co

12h00: Quý khách được cano đưa trở về lại đất liền –  tắm nước ngọt và thưởng thức bữa trưa.

Menu hải sản tươi sống : 

height=945

12h00- 13h40:  Quý khách nghỉ trưa tại nhà hàng có võng và ghế bố miễn phí cho Quý khách.

14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió. 

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.

"Tuyệt tác của tạo hóa", "thiên đường trên mặt đất" là những mỹ từ mà rất nhiều người đã dành để gọi Eo Gió và giới trẻ ví nơi đây như JeJu phiên bản Quy Nhơn. Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên.

height=533

(Team khách hàng của My Quy Nhơn check in kỷ niệm tại Eo Gió)

15h00: Đoàn sẽ di chuyển đến Khu dã ngoại (KDN) Trung Lương

Điểm mới mẻ nhất của KDN Trung Lương chính là nơi vui chơi, dã ngoại những mái lều xanh đỏ nhấp nhô, hay những hàng ghế nghỉ đủ màu với tầm mắt hướng ngay về phía biển. Nắng vàng, cỏ xanh, xung quanh là những tảng đá vôi lớn và thứ không khí trong lành thổi về từ vùng đất vốn đã ít bon chen, hối hả đảm bảo sẽ khiến bạn chỉ muốn dừng chân tại đây thật lâu.

height=533

(Bạn cũng có thể hóa thành nàng thơ ngay tại KDN Trung Lương. Ảnh fanpage KDN Trung Lương)

16h00: Đoàn tiếp tục di chuyển tham quan Chùa Linh Phong (Chùa Ông Núi)

Là ngôi chùa đã có hơn 300 năm - lâu đời và nổi tiếng nhất Bình Định. Chùa có Tượng Phật Thích Ca cao 69m, cao nhất Đông Nam Á ở trước cổng chùa trên núi, có 600 bậc cầu thang để đi lên tới chân Tượng Phật.  Quý khách có thể đứng dưới chân tượng Phật chiêm bái và chụp hình kỷ niệm.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn chụp hình lưu niệm dưới chân tượng Phật tại Chùa Linh Phong)

Xem thêm Chùa Ông Núi: Điểm đến tâm linh bậc nhất Bình Định.....

17h00: Xe của My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn

Dành trọn một ngày với biển đảo Quy Nhơn và những điểm dừng chân ấn tượng nhất Quy Nhơn hiện nay, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc smartphone full bộ nhớ vì ảnh đẹp và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Quý khách đăng ký tour Phú Yên 1 Ngày Tại đây...

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Cano cao tốc đưa đón qua đảo

- Vé xem xiếc Hải Cẩu tại Kỳ Co

- Lặn ngắm san hô tại Hòn Sẹo

- Bữa ăn trưa tại nhà hàng tại Làng Chài Nhơn Lý

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ Co)

- Chòi nghỉ mát trên biển

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

heartQuà tặng hấp dẫn:

- Tặng trò chơi trượt cát 

- Tặng nón lát đi biển

- Tặng ngay gối ôm cổ mang thương hiệu MyQuynhon khi Quý khách đăng ký thêm Tour Phú Yên 1 Ngày...

Giá Tour không bao gồm:

- Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

- Chỗ lưu trú cho khách

- Vé máy bay

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Thuế VAT 10%

Lưu ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

- 2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

- Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

- Trẻ em từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

- Trẻ em từ 1,2m trở lên tính như người lớn để đảm bảo vé tham quan và suất ăn cho bé.

Quy định thanh toán và hủy tour:

- Mua tour:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

- Hủy tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch có thể thay đổi hình thức di chuyển ra đảo hoặc chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng.

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Tham khảo thêm kinh nghiệm tại:

https://www.facebook.com/myquynhontourist/

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 65 bình luận và đánh giá)

Ngọc Lan

45

Tour này mình rất thích đi vào dịp nắng nên hơi DV nhiệt tình hỗ trợ tụi mình hết mình, cảm ơn các bạn đã cho nhóm mình có một chuyến tham quan thật ý nghĩa,...

Trả lời.

Khánh Lê

45

Quy Nhơn ngày càng đẹp, đi rồi lại muốn đi tiếp. Tour của My Quy Nhơn rất đáng để trải nghiệm. Cảm ơn nhân viên công ty my quy nhơn rất nhiệt tình đón tiếp mình, hdv cũng nhiệt tình lại vui vẻ.

Trả lời.

Lê Phi

45

Mùa này đi Kỳ Co siêu đã, nước biển mát trong xanh, đồ ăn thơm ngon ăn no cả bụng. Giá quá hời, cảm ơn cty đã tư vấn rất nhiệt tình

Trả lời.

Trung Bền

45

HDV chăm sóc và chụp ảnh nhiệt tình, nói chung gia đình mình đi rất vui!

Trả lời.

Bình An

45

Rất xứng đáng, thực đợn phong phú và rất ngon, hdv nói chuyện rất vui tính, cty tư vấn tận tâm và nhiệt tình

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.11193 sec| 2589.438 kb