Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 1
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 2
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 3
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 4
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 5
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 6
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 7
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 8
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 9
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 10
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 11
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 12
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 13
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 14
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 15
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 16
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 17
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 18
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 19
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 20
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 21
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 22
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 23
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 24
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 25
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 26
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 27
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 28
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 29
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 30
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 31
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 32
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 33
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 34
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 35
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 1
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 2
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 3
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 4
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 5
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 6
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 7
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 8
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 9
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 10
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 11
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 12
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 13
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 14
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 15
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 16
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 17
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 18
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 19
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 20
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 21
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 22
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 23
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 24
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 25
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 26
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 27
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 28
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 29
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 30
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 31
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 32
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 33
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 34
Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07 35
Hot

Tour Quy Nhơn 2 Ngày 1 Đêm: Thiên Đường Biển Đảo Quy Nhơn - MQN07

(69 đánh giá)

1.500.000 ₫ 1.700.000 ₫

(Giá áp dụng cho đoàn trên 10 người)

Mã tour:   MQN07
Thời gian:   2 ngày 1 đêm
Khởi hành:   Khởi hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 26 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Cùng My Quy Nhơn chiêm ngưỡng biển đảo Quy Nhơn với những địa danh hot hiện nay chỉ với 2 ngày 1 đêm:

Ngày thứ nhất: Khám phá biển đảo Quy Nhơn hùng vĩ:

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió – nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Tắm biển tại Trung Lương và chụp hình với những view biển cực đẹp

- Tặng suất trượt cát siêu vui tại Đồi Cát Phương Mai

Ngày thứ hai: Tham quan các địa danh ngay trong lòng thành phố Quy Nhơn: Ghềnh ráng tiên sa, viếng thăm mộ Thi Sĩ Hàn Mạc Tử, tham quan và check in tại Tháp Đôi.

Lịch trình
Ngày 1 |

Khám phá biển đảo Quy Nhơn hùng vĩ (ăn trưa, ăn tối)

Đón đoàn từ sân bay Phù Cát theo lịch bay của Quý khách.

+ HDV và xe của My Quy Nhơn đưa đoàn bắt đầu hành trình cho một ngày khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn. Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển dài từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

+ Điểm dừng chân tiếp theo -  Đồi cát Phương Mai - Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp. Du khách sẽ được trải nghiệm trò chơi Trượt cát siêu vui trên Đồi Cát Phương Mai mà chỉ có ở My Quy Nhơn.

height=533

(Đồi cát Phương Mai - địa điểm sống ảo của du khách My Quy Nhơn)

+ Đoàn tiếp tục di chuyển đến xã đảo Nhơn Lý để bắt đầu đi qua đảo Kỳ Co - Di chuyển bằng Cano tới Kỳ Co – được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Nước biển ở đây trong veo, có thể nhìn tận đáy, vào những ngày có nắng nước biển có màu xanh ngọc bích. Cây cầu tình yêu ở nơi đây sẽ là nơi gắn kết tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình với những kỉ niệm được phó nháy My Quy Nhơn ghi lại. Quý khách có thể tha hồ tắm biển, nghịch sóng hoặc chơi chò trơi trên biển. Tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất với Kỳ co.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn với Biển kỳ co một ngày nắng đẹp)

+ Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô.

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí)

 

height=1200

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc).

Xem thêm: Bảng giá tham khảo một số trò chơi tại bãi biển Kỳ Co

height=1200

11g50: Quý khách được cano đưa trở về lại đất liền –  tắm nước ngọt và thưởng thức bữa trưa.

height=945Quý khách nghỉ trưa tại Nhà hàng

+ 14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió - Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo. "Tuyệt tác của tạo hóa", "thiên đường trên mặt đất" là những mỹ từ mà rất nhiều người đã dành để gọi Eo Gió và giới trẻ ví nơi đây như JeJu phiên bản Quy Nhơn. Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên.

height=533

(Du khách My Quy Nhơn check in Eo gió quanh năm lộng gió)

+ 15h00: Đoàn sẽ di chuyển đến Khu dã ngoại (KDN) Trung Lương.

Điểm mới mẻ nhất của KDN Trung Lương chính là nơi vui chơi, dã ngoại những mái lều xanh đỏ nhấp nhô, hay những hàng ghế nghỉ đủ màu với tầm mắt hướng ngay về phía biển. Nắng vàng, cỏ xanh, xung quanh là những tảng đá vôi lớn và thứ không khí trong lành thổi về từ vùng đất vốn đã ít bon chen, hối hả đảm bảo sẽ khiến bạn chỉ muốn dừng chân tại đây thật lâu.

 

height=600

(Khu Dã ngoại Trung Lương cuốn hút và níu giữ chân du khách. Ảnh myquynhon)

+ 16h00: Đoàn tiếp tục di chuyển tham quan Chùa Linh Phong - Người dân thường gọi là chùa Ông Núi. Là ngôi chùa đã có hơn 300 năm - lâu đời và nổi tiếng nhất Bình Định. Chùa có Tượng Phật Thích Ca cao 69m, cao nhất Đông Nam Á ở trước cổng chùa trên núi, có 600 bậc cầu thang để đi lên tới chân Tượng Phật. Du khách có thể đứng dưới chân tượng Phật chiêm bái và chụp hình kỷ niệm.

height=1200

(Du khách My Quy Nhơn chụp hình lưu niệm tại Chùa Linh Phong)

+ xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn.

Sau khi nghỉ ngơi, xe của My Quy Nhơn đón đoàn đi ăn tối tại Nhà hàng tiêu chuẩn.

Menu ăn tối (MN9):

height=185

(Menu có thể thay đổi theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

Sau bữa tối Quý khách tự do dạo chơi khám phá thành phố Quy Nhơn hoặc thưởng thức các món ăn vặt xứ Nẫu tại khu ẩm thực. Quý khách cũng có thể yêu cầu xe của My Quy Nhơn đưa đi.

Ngày 2 |

Quy Nhơn - Sân bay (ăn trưa)

Quý khách ăn sáng tại khách sạn 

7h00: Xe và HDV của My Quy Nhơn đón quý khách  tại khách sạn

Quý khách được đưa đi tham quan các địa danh nổi tiếng trong thành phố Quy Nhơn trước khi ra sân bay .

+ Điểm đầu tiên là Khu du lịch Ghềnh ráng Tiên sa - Du khách không chỉ được đắm mình trong không gian thơ mộng nhưng không kém phần hùng vỹ của biển - núi miền duyên hải với đồi Thi Nhân, bãi tắm Hoàng Hậu, hòn Vọng Phu, bãi Tiên Sa… mà còn bị hấp dẫn hơn bởi đây là nơi ghi dấu quãng đời thi nghiệp của thi sĩ tài danh bạc mệnh Hàn Mặc Tử. Chiêm ngưỡng tài nghệ bút lửa Dũ Kha và chia sẻ niềm đam mê thơ Hàn.

height=533

+ 9h00: Đoàn tiếp tục di chuyển chiêm ngưỡng kiến trúc Tháp Đôi Tháp đôi còn có tên là tháp Hưng Thạnh với nghệ thuật kiến trúc độc đáo Champa cổ. Du khách như được đắm mình trong thế giới kỳ bí để hồi tưởng lại một thời văn minh của vương quốc Champa.

height=1080

(Tháp Đôi - Tháp Champa cổ trong lòng Thành phố Quy Nhơn. Ảnh ST)

+ 10h00: Mua đặc sản làm quà

Đến Quy Nhơn, mua gì về làm quà và mua ở đâu vừa đảm bảo chất lượng vừa có giá rẻ là câu hỏi được rất nhiều du khách quan tâm. My Quy Nhơn sẽ đưa bạn tới những địa điểm uy tín nhất hoặc đưa Quý khách tới địa điểm mà Quý khách yêu cầu để mua sắm quà trước khi chia tay Quy Nhơn.

Đoàn đi ăn trưa với các món đặc sản Bình Định như: Bánh xèo tôm nhảy, nem chả chợ Huyện.

+ Đoàn trở về Khách sạn và chuẩn bị ra sân bay kết thúc hành trình khám phá Quy Nhơn xinh đẹp.

(Thời gian và lịch trình có thể linh động thay đổi để phù hợp với thời gian chuyến bay của Quý khách).

Với 2 ngày 1 đêm tận hưởng cuộc sống khá bình yên với không khí trong lành, muôn vàn cảnh đẹp như trong tranh chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc điện thoại full bộ nhớ vì ảnh đẹp và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao có buffet sáng.

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Cano đưa đón qua đảo Kỳ Co

- Vé xem xiếc Hải Cẩu tại Kỳ Co

- Các bữa ăn theo tiêu chuẩn:  02 bữa trưa, 01 bữa tối.

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ co)

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Lặn ngắm san hô

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

- Tặng nón lát đi biển

Không bao gồm:

- Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình.

- Vé máy bay của khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm.

- Thuế VAT 10%.

Lưu ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV của My Quy Nhơn

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

Quà tặng:

- Tặng nón lát đi biển thương hiệu My Quy Nhơn

- Tặng các trò chơi hoạt náo trên xe 

- Tặng trò chơi trượt cát 

- Tặng Gối ôm cổ/ Bình đượng nước cho khách hàng may mắn

- Tặng dịch vụ Video Photo Tour Biển Đảo cho Đoàn 20 khách trở lên

Chính sách đặt tour

Gía vé dành cho trẻ em:

2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ em từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Quy định thành toán và huyr tour:

Quy định thanh toán:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

Quy định hủy tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Mb CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 69 bình luận và đánh giá)

Minh Anh

45

Tour chất lượng, hdv thân thiện và chu đáo, đồ ăn ngon và no, cty my quy nhơn thì tư vấn nhiệt tình

Trả lời.

Lưu Thị Thanh Thảo

45

Mình rất thích khi được đi tour bên My Quy Nhơn, được ăn các món ngon, tắm và lặn ngắm san hô là trải nghiệm tuyệt vời của mình khi đến Kỳ Co. Nhờ có My Quy Nhơn mà mình có chuyến đi thú vị. Cảm ơn vì sự nhiệt tình và giúp đỡ của Quý Công ty.

Trả lời.

Nguyễn Quốc Tuấn

45

Như Ngọc Chất lượng phục vụ công ty không chê vào đâu được , Mình đi Tour rất hài lòng,hỗ trợ rất nhiều và mình được tham những địa điểm mới rất đẹp với những món ăn ngon. Mình rất hài lòng Tour bên Cty.

Trả lời.

Hữu Tín

45

Chuyến đi chơi của đoàn công ty tôi rất hài lòng. Tư vấn hỗ trợ rất chu đáo kĩ lưỡng. Tôi thích con người miền trung và bạn nhân viên hỗ trợ cho tôi. bạn hdv rất nhiệt tình và chụp hình rất đẹp.

Trả lời.

Duy Nam

45

Chất lượng dịch vụ Tour hơi bị chất lượng luôn. hdv chụp hình rất đẹp, suất ăn nhiều ăn no và ngon. Đi 4 ngày Quy Nhơn và Phú Yên mà vẫn chưa muốn về luôn ý, cảnh rất đẹp người dân thì rất thân thiện và dễ gần. Hẹn dịp sẽ quay lại Quy Nhơn một ngày gần nhất.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.04987 sec| 2610.07 kb