Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 1
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 2
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 3
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 4
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 5
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 6
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 7
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 8
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 9
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 10
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 11
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 12
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 13
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 14
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 15
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 16
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 17
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 18
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 19
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 20
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 21
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 22
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 23
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 24
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 25
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 26
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 27
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 28
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 29
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 30
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 31
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 32
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 33
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 34
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 35
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 36
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 37
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 1
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 2
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 3
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 4
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 5
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 6
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 7
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 8
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 9
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 10
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 11
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 12
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 13
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 14
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 15
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 16
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 17
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 18
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 19
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 20
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 21
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 22
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 23
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 24
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 25
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 26
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 27
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 28
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 29
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 30
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 31
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 32
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 33
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 34
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 35
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 36
Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03 37
Hot

Tour Hòn Khô - Kỳ Co - Eo Gió- KDN Trung Lương - Tour 1 Ngày MQN03

(16 đánh giá)

885.000 ₫ 950.000 ₫

(Áp dụng cho đoàn từ 10 người trở lên)

Mã tour:   MQN03
Thời gian:   Đi về trong ngày
Khởi hành:   Khời hành hàng ngày
Ghế trống:   còn 20 ghế
Vận chuyển:   Xe du lịch đời mới
Xuất phát:   theo yêu cầu
Điểm nhấn hành trình

Chào mừng quý khách đến với tour khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn:

- Lặn ngắm san hô, check – in cây cầu gỗ độc đáo tại Hòn Khô

- Tắm biển ở “Thiên đường Maldives tại Việt Nam” – Kỳ Co

- Chụp ảnh siêu đẹp tại Eo gió– nơi được mệnh danh là “JeJu phiên bản Việt Nam”

- Chụp hình siêu đẹp và tắm biển tại KDN Trung Lương

 

Lịch trình
1 ngày |

trải nghiệm thiên đường biển

( thưởng thức bữa trưa hải sản)

7h30: Xe và HDV của My Quy Nhơn đưa đoàn khởi hành.

Dành 1 ngày khám phá thiên đường biển đảo Quy Nhơn. Du khách sẽ được đi qua Cầu Thị Nại – Cây cầu đã từng giữ kỷ lục 10 năm là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Điểm dừng chân tiếp theo -  Đồi cát Phương Mai

Được ví là sa mạc tại miền trung Việt Nam, du khách sẽ được ngắm nhìn đồi cát vàng mịn, rộng và dài hun hút, chụp hình ở đây cũng rất đẹp. 

height=533

(Đồi cát Phương Mai - địa điểm sống ảo không thể thiếu của du khách My Quy Nhơn)

8h30: Xe đưa Quý khách đến làng chài Nhơn Hải chuẩn bị khám phá đảo Kỳ Co và Hòn Khô.

Cano đưa quý khách đến đảo Kỳ co, Kỳ co được ví như thiên đường Maldives tại Việt Nam. Ở đây du khách có thể tiếp tục các hoạt động trên biển và tất nhiên check in ở đây thì đẹp chất ngất rồi, chỉ cần lia máy lên thôi, view nào cũng đẹp, bạn có thể làm nguyên một album hình cực chất chỉ với Kỳ co.

height=533

(Du khách trên biển Kỳ Co)

9h30: Cano đưa đoàn trở về Hòn Khô, tiêp tục khám phá hòn đảo đang làm điêu đứng biết bao giới trẻ.

Hòn Khô, thiên đường biển đảo du lịch Hòn Khô Quy Nhơn nổi tiếng với biển xanh, cát trắng với cây cầu hướng biển độc đáo sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách. Sau khi chụp ảnh sống ảo, bạn hãy hòa mình vào làn nước xanh trong của biển Hòn Khô để tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi tuyệt vời nhất.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn thả sức vui chơi tại Hòn Khô)

10h30 Cano đưa Quý khách đi chiêm ngưỡng những rạn san hô tự nhiên đẹp lung linh tại Bãi San Hô.

HDV hướng dẫn mọi người lặn san hô và giúp ghi lại những hình ảnh vui vẻ của Quý khách (dụng cụ lặn được trang bị sẵn miễn phí).

Tại đây Quý khách thỏa thích tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như phao chuối, moto nước hay phao thú (chi phí tự túc)

height=533

(Du khách chơi trò chơi phao chuối tại Hòn Khô)​​​

11h30: Cano chở cả đoàn quay về nhà hàng nghỉ ngơi và dùng bữa trưa.

Cả đoàn tắm nước ngọt và thay quần áo để chuẩn bị dùng bữa trưa. Đầu bếp đã chuẩn bị sẵn thức ăn, chỉ chờ cả đoàn ngồi vào bàn là sẽ được thưởng thức.

Menu hải sản tươi sống:

height=992

(Có thể thay đổi thực đơn tùy theo mùa nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tương đương)

14h00: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn tới Eo Gió.

Những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển nước trong xanh, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Dưới chân là bãi đá, những viên đá được sóng biển bào mòn với nhiều màu sắc và kích thước, tạo nên một bãi biển độc đáo.

"Tuyệt tác của tạo hóa", "thiên đường trên mặt đất" là những mỹ từ mà rất nhiều người đã dành để gọi Eo Gió và giới trẻ ví nơi đây như JeJu phiên bản Quy Nhơn.

Đến với Eo Gió, bạn không chỉ có những bức ảnh check-in tuyệt đẹp mà còn được hòa mình với không khí trong lành, tươi mát của thiên nhiên.

height=533

(Du khách của My Quy Nhơn check in tại eo gió)

15h00: Đoàn sẽ di chuyển đến Khu dã ngoại (KDN) Trung Lương.

Điểm mới mẻ nhất của KDN Trung Lương chính là nơi vui chơi, dã ngoại những mái lều xanh đỏ nhấp nhô, hay những hàng ghế nghỉ đủ màu với tầm mắt hướng ngay về phía biển. Nắng vàng, cỏ xanh, xung quanh là những tảng đá vôi lớn và thứ không khí trong lành thổi về từ vùng đất vốn đã ít bon chen, hối hả đảm bảo sẽ khiến bạn chỉ muốn dừng chân tại đây thật lâu.

height=533

(Du khách tại KDN Trung Lương)

16h30: Xe My Quy Nhơn đưa đoàn về khách sạn kết thúc một ngày khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn.

Sau một ngày khám phá 2 hòn đảo đang làm giới trẻ điên đảo vì hot, chắc chắn quý khách sẽ mang về một trải nghiệm tuyệt vời, một chiếc điện thoại full bộ nhớ vì ảnh đẹp sống ảo và một kỷ niệm không bao giờ quên khi nhắc tới Quy Nhơn và My Quy Nhơn. Chào tạm biệt Quý khách và hy vọng sẽ được phục vụ quý khách trong những chuyến du lịch Quy Nhơn sắp tới.

Dịch vụ bao gồm và không bao gồm

Giá tour bao gồm:

- Xe đời mới đưa đón từ Tp.Quy Nhơn

- Cano cao tốc đưa đón qua đảo

- Menu ăn trưa tại nhà hàng

- Vé vào các địa điểm tham quan theo chương trình (bao gồm cả vé lên cầu tình yêu tại Kỳ Co)

- Chòi nghỉ mát trên đảo

- Tắm nước ngọt và dầu gội

- Lặn ngắm san hô

- Trang bị áo phao + kiếng lặn

- Hướng dẫn viên bản địa nhiệt tình và chu đáo

- Bảo hiểm du lịch 20.000.000đ/ người

- Nước suối + khăn lạnh

- Tặng nón lát đi biển

Không bao gồm:

- Vé tham gia các trò chơi hoặc tham quan ngoài chương trình

- Chỗ lưu trú cho khách

- Bia hay nước ngọt trong bữa ăn và ngoài bữa ăn, các món gọi thêm

- Thuế VAT.

Lưu ý:

- Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ

- Bắt buộc phải mặc áo phao khi đi biển

- Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách thông báo ngay khi đặt tour và để ý quan sát các em nhỏ trong hành trình cùng với HDV

- Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm.

Chính sách đặt tour

Giá vé dành cho trẻ em:

2 người lớn miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 tính 50%.

Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn

Trẻ từ 10 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.

Quy định thanh toán và hủy tour:

Quy định thanh toán:

Khách hàng vui lòng cọc trước 30% giá trị tour để giữ chỗ. 70% còn lại thanh toán ngay sau khi kết thúc tour.

Quy định hủy tour:

+ Trước ngày khởi hành tour 15 ngày, nếu hủy mất 30% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 10 ngày, nếu hủy mất 50% tiền cọc

+ Trước ngày khởi hành tour 5 ngày, nếu hủy không hoàn cọc

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.

- Lịch trình tour và menu ăn có thể thay đổi theo tình hình thời tiết và mùa cao điểm. Bên công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng.

- Trong những trường hợp thời tiết không cho phép như bão, lũ lụt, biển động. Tùy theo tình hình thực tế và sự thuận tiện, an toàn của khách hàng, công ty du lịch sẽ chủ động thông báo việc dời tour hoặc hủy tour và hoàn cọc lại cho khách hàng.

Quý khách chuyển khoản cọc và thanh toán theo thông tin dưới đây: 

Ngân hàng Quân Đội CN Quy Nhơn:

Số tài khoản     : 7979456797979

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

BIDV CN Bình Định

Số tài khoản     : 58010000829090

Chủ tài khoản   : Bùi Huy Tám

Nội dung chuyển khoản: Tên-Số điện thoại - Mã tour - ngày đi.

(Ví dụ: MaiHuong-0822207222-MQN01-01/06).

Bình luận
Nhận xét đánh giá (có 16 bình luận và đánh giá)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ TÂN ĐẠI NAM

45

Thay mặt cả đoàn cảm ơn My Quy Nhơn rất nhiều đã hỗ trợ công ty mình có chuyến du lịch biển rất vui, được đi đến những bãi biển rất đẹp, cùng nhau trải nghiệm những trò chơi trên biển, cảm giác vui sướng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Được công ty My Quy Nhơn tặng cho đoàn những chiếc mũ xinh xắn để che đi cái nắng Quy Nhơn. Bạn HDV chu đáo, xách đồ và hỗ trợ các bạn trong công ty chụp ảnh rất đẹp, cả đoàn đi về ai cũng khen tít tắt . Cảm ơn các bạn rất nhiều đã hỗ trợ công ty mình có chuyến du lịch Quy Nhơn thành công.

Trả lời.

Bùi Đình Bằng

45

Nếu có dịp tham quan Quy Nhơn, các bạn đừng quên booking tour bên My Quy Nhơn giá giả hợp lí, đưa đón rất đúng giờ, lịch trình tham quan rất phong phú, đoàn mình cũng vừa đồng hành tham quan Quy Nhơn cùng với My Quy Nhơn, bên đây cấp đầy đủ các dịch vụ, đưa đón tận nơi, HDV dễ thương, nhiệt tình, xe đưa đón đời mới ngồi rất thoải mái trong suốt chuyến đi, bữa ăn trưa rất phong phú với những món hải sản nổi tiếng tại đây, được chế biến rất ngon. Cả đoàn mình ai cũng rất thích, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn ngày gặp lại.

Trả lời.

Đinh Thúy Quỳnh

45

Đoàn mình vừa kết thúc một ngày khám phá biển đảo tại Quy Nhơn, đi về tuy mệt nhưng mà rất vui, được khám phá nhiều nơi, tắm biển, thưởng thức những món hải sản tại nơi đây. Chất lượng dịch vụ rất tốt, HDV thì không cần phải bàn rất ok, đúng giờ, thuyết minh lôi cuốn, ai cũng muốn nghe cả, tận tình đưa đón đoàn tham quan. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nếu có dịp quay lại Quy Nhơn, mình vân tiếp tực sử dụng dịch vụ của My Quy Nhơn.

Trả lời.

KIM TUYỀN

45

Sẽ tiếp tục đến Qn và ủng hộ đặt tour bên công ty một lần nữa, mình rất hài lòng về chất lượng phục vụ bên công ty, giá cả hợp lí, nhóm mình đi về ai cũng hài lòng cả. nước biển nơi đây rất xanh thích hợp cho việc tắm biển, lưu lại những tắm ảnh đẹp từ nơi đây về làm kỉ niệm.

Trả lời.

CÔNG TY GỖ BẮC SÔNG CẦU

45

Một ngày tham quan tại Quy Nhơn thật ý nghĩa, một ngày mà có thể tham quan được rất nhiều điểm tham quan tại Quy Nhơn, thay mặt công ty Gỗ Bắc Sông Cầu, cảm ơn bạn hdv rất nhiều, bạn là là một người hdv đa năng, hoạt động xuyên suốt trong quá trình dẫn đoàn đi tham quan, hỗ trợ giúp các chị em phụ nữa trong cty chụp ảnh, xách đồ giùm, rất cảm ơn bạn.

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
Đặt Tour Ngay Thanh toán sau!
0822 207 222
Hỗ trợ trực tuyến
0.80978 sec| 2560.367 kb